Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
16.06.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
16.06.2021
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
450,00 zł - cena podstawowa
427,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Znaczenie faktur na gruncie podatku VAT. Podatek należny, podatek naliczony a faktura. Faktura VAT a faktura pro forma.
 2. Faktury:
  • Faktura a JPK_V7M i JPK_V7K.
  • Jakie są terminy wystawiania faktur?
  • Co powinna zawierać faktura?
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie (z uwzględnieniem zmian w zakresie stosowania kursów walut dla VAT wynikających z pakietu „SLIM VAT”).
  • Faktury zaliczkowe.
  • Anulowanie faktury.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Specyfika faktury w transakcjach międzynarodowych.
  • Błędy w fakturowaniu.
 3. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy (z uwzględnieniem zmian w zakresie rozliczania faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wynikających z pakietu „SLIM VAT”)
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy (z uwzględnieniem zmian w zakresie rozliczania faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wynikających z pakietu „SLIM VAT”).
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych (z uwzględnieniem zmian w zakresie rozliczania faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wynikających z pakietu „SLIM VAT”).
 4. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 5. Kierunki planowanych zmian w zakresie fakturowania, faktura ustrukturyzowana, e – urząd skarbowy a Krajowy System e-Faktur.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119