Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
18.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
18.10.2021
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Znaczenie faktur na gruncie podatku VAT. Podatek należny, podatek naliczony a faktura. Faktura VAT a faktura pro forma. Przegląd ostatnio wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie fakturowania.
 2. Faktury:
  • Faktura a JPK_V7M i JPK_V7K.
  • Jakie są terminy wystawiania faktur?
  • Co powinna zawierać faktura? (z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r. wynikających z pakietu E-COMMERCE)
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie (pakiet „SLIM VAT” z uwzględnieniem objaśnień MF z 23.04.2021 r.).
  • Faktury zaliczkowe.
  • Anulowanie faktury.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Specyfika faktury w transakcjach międzynarodowych (z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2021 r. wynikających z pakietu E-COMMERCE).
  • Błędy w fakturowaniu.
 3. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy (pakiet „SLIM VAT” z uwzględnieniem objaśnień MF z 23.04.2021 r.)
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy (pakiet „SLIM VAT” z uwzględnieniem objaśnień MF z 23.04.2021 r.).
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych (pakiet „SLIM VAT” z uwzględnieniem objaśnień MF z 23.04.2021 r.).
 4. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 5. Zmiany od 1 października 2021 r. w zakresie fakturowania, faktura ustrukturyzowana, Krajowy System e-Faktur.
 6. Dodatkowo program będzie aktualizowany i uzupełniany, aby szkolenie uwzględniało bieżące zmiany w przepisach i problemy praktyki rozliczeń VAT.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119