Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
13.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
13.12.2021
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
399,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawowe informacje o spółce z o.o. – zakładanie spółki, organy spółki, ewidencja księgowa i in.
 2. Spółka jednoosobowa czy wieloosobowa:
  • różnice na gruncie kodeksu spółek handlowych
  • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wspólnika
 3. Przeniesienie działalności gospodarczej do spółki z o.o.:
  • przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o. na podstawie specjalnego trybu z kodeksu spółek handlowych albo wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • czym różnią się obie procedury
  • jakie wywołują skutki podatkowe w zakresie PIT, VAT i PCC
  • co to jest sukcesja podatkowa i co w praktyce oznacza – czyli amortyzacja w spółce z o.o., zasady przeniesienia pracowników i skutki w PIT i ZUS i in.
  • czy wymagane są korekty VAT
 4. Zasady rozliczenia CIT w spółce z o.o.
  • stawka CIT – 9% czy 19%?
  • podział na źródła przychodów
  • zasady ustalenia dochodu z podziałem na źródła przychodów
  • zaliczki kwartalne i uproszczone – kiedy można zacząć je stosować
  • szczególne limity kosztów uzyskania przychodów dla kosztów finansowania dłużnego (art. 15c)
 5. Szczególne problemy związane z transakcjami między spółką a podmiotami powiązanymi w zakresie podatków dochodowych i VAT, w tym:
  • pojęcie podmiotów powiązanych w podatkach dochodowych – krąg podmiotów, które mogą stać się podmiotami powiązanymi ze spółką
  • zagadnienie cen transferowych i dokumentacji podatkowej
  • sprzedaż towarów i usług między spółką a wspólnikiem
  • czy wspólnik może być podwykonawcą dla spółki?
  • najem i dzierżawa majątku przez wspólnika na rzecz spółki
  • limit kosztów podatkowych dla niektórych kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e)
 6. Formy zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o., czyli sposoby wynagradzania wspólnika za pracę na rzecz spółki – skutki w zakresie podatku dochodowe i ZUS
  • czy wspólnik może być członkiem zarządy i czy musi z tego tytułu pobierać wynagrodzenie
  • kontrakt menedżerski
  • wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu
  • umowa o pracę – ryzyka zakwestionowania umowy przez ZUS
 7. Sposoby finansowania spółki przez wspólnika i ich skutki w zakresie podatków dochodowych, VAT i PCC:
  • pożyczki
  • dopłaty
  • podwyższenie kapitału zakładowego
 8. Wypłata zysku przez spółkę z o.o. – zasady opodatkowania i obowiązki spółki
 9. Estoński CIT jako alternatywna forma opodatkowania:
  • ogólna prezentacja zasad
  • warunki, które musi spełnić spółka dla stosowania estońskiego CIT
  • czy to zawsze korzystana opcja opodatkowania dla spółki i wspólnika
 10. Polski Ład – wpływ na rozliczenia spółki i samego wspólnika
  • ubezpieczenie zdrowotne wspólnika i członka zarządu – zmiany zasad przy wypłacie wynagrodzeń dla członka zarządu
  • minimalny podatek dochodowy dla spółki ze stratą podatkową lub niskim wskaźnikiem dochodowości
  • ukryta dywidenda
  • zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
  • korzystne zmiany w estońskim CIT
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119