Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
30.05.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
30.05.2022
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
420,00 zł - cena podstawowa
399,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura jako dokument przewidziany przepisami ustawy o VAT
  • definicja faktury
  • faktury papierowe a faktury elektroniczne
  • definicja faktury ustrukturyzowanej
  • sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę,
  • faktury „na żądanie nabywców”
  • termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy
  • faktury „zaliczkowe”
  • zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – czy należy wystawić odrębne faktury
  • faktury dla czynności zwolnionych z VAT
  • bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury,
  • terminy wystawania faktur,
  • zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych np. kosztów transportu
  • faktury pro forma
  • konsekwencje wystawienia „pustej faktury”
  • zasady dochowania należytej staranności w obrocie fakturami
  • oznaczenia stosowane na fakturach
  • faktury korygujące
  • noty korygujące
  • anulowania faktury
 2. Rozliczanie faktur korygujących z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez pakiety SLIM VAT.
  • dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
  • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
  • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów.
 3. Faktura, a paragon fiskalny
  • sytuacje, w których paragony fiskalne są uznawane za faktury,
  • przypadki, w których wystawiane jednocześnie paragony i faktury
  • faktury wystawione do paragonów fiskalnych.
 4. Kasy fiskalne
  • zakres zwolnień z ewidencji na kasie fiskalnej,
  • sytuacje, w których zawsze należy zaewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej,
  • dokumentacja sprzedaży na rzecz własnych pracowników.
 5. Dokumenty wewnętrzne
  • sytuacje, w których należy wystawić dokument wewnętrzny
  • zakres stosowania oznaczeń dla dokumentów wewnętrznych w JPK_VAT.
 6. Pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119