Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
03.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
03.12.2021
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. FAKTURA VAT po zmianach 2021 i w Polskim Ładzie podatkowym w roku 2022
  • Wystawianie i rozliczanie (kluczowe zagadnienia dla procesów sprzedaży)
   • Kiedy faktura kiedy nota – kluczowe reguły VAT
   • Najważniejsze elementy faktury – KOGO dotyczą kody GTU i transakcyjne
   • Data sprzedaży – dokonania dostawy oraz wykonania usługi
   • Jak wystawiać faktury zaliczkowe – najważniejsze problemy
   • Błędy w fakturowaniu które wpływają na konsekwencję dla firmy i osób wystawiających
   • Jaki związek z fakturą ma umowa, zamówienie, dokumentacja logistyczna. Dokument WZ itp.
   • Kiedy można anulować fakturę – zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym
   • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w fakturach
   • Kursy przeliczeniowe stosowane w VAT w celu przeliczania walut na złote
  • Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi a JPK_VAT
   • Ogólne terminy wystawiania faktur oraz wyjątki od zasady
   • Nowe terminy wystawiania faktur – nowelizacja SLIM VAT 2
   • Warunki dostawy INCOTERMS!
   • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
   • Zasadniczy termin wystawienia faktury
   • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
   • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
   • Szczególne terminy wystawiania faktur
   • Zaliczki w VAT – terminy
  • KSeF – Co musisz wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur w ujęciu praktycznym
   • Faktura elektroniczna w 2021 roku a zmiany na 2022 r. – porównanie zasad
   • Porozumienia z kontrahentami – co warto zrobić do końca 2021r.?
   • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej – nowe czy stare zasady?
   • Zasady wystawiania faktur w KSeF – prawa i obowiązki
   • Osoby odpowiedzialne za wystawianie, pobieranie, przeglądnie faktur w KSeF
   • Zasady dokonywania korekt w KSeF – wady i zalety nowego narzędzia kontroli rozliczeń
   • Wystawienie i otrzymanie e- faktury – zasady rozliczeń w 2021 oraz 2022 r.
   • Odpowiedzialność za błędy przy wystawianiu faktur w nowym KSeF
   • Korzyści z wprowadzenia nowych e-faktur dla podatnika i dla fiskusa – ocena regulacji
  • E-paragony w kasach on-line, praktyczne problemy ewidencjonowania
   • Określenie wymagań technicznych dla kas rejestrujących w 2022
   • Nowe przepisy dotyczące kas z elektronicznym zapisem kopii
   • Jak dokonać korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej
   • Jak wystawiać faktury do paragonów z błędnym numerem NIP nabywcy
 2. Faktury korygujące 2021 r. oraz w 2022 r.- problematyka wystawiania, rozliczania w kazusach i przykładach NOWA ROLA HANDLOWCÓW W PROCEDURZE SPRZEDAŻY I ZAKUPU!
  • Rozliczenie faktur korygujących “in minus” – terminy wystawiania i rozliczania
  • Rozliczenie faktur korygujących “in plus” – – terminy wystawiania i rozliczania
  • Faktury korygujące w obliczu zmian 2022 r.
  • Analiza przyczyn korekty i ich wpływu na terminy rozliczenia VAT : skonto, rabat, zwrot , błąd itp.
  • Postanowienia umowne, warunki handlowe – analiza zapisów z kontrahentem
 3. Sprzedaż i zakup do/od podmiotów nieistniejących, nieaktywnych – BIAŁA LISTA i zasady korzystania (kto i kiedy?) oraz konsekwencje nieprzestrzegania zasad
  • Co to jest rejestr podatników BIAŁA LISTA – komu to służy
  • Kto i kiedy powinien sprawdzać potencjalnych klientów
  • Konta bankowe do rozliczeń transakcji w działalności gospodarczej – co powinien wiedzieć każdy sprzedawca, kupujący
  • Kary za nieprzestrzeganie zasad – kogo dotyczą
 4. MPP – mechanizm podzielonej płatności w obsłudze klienta
  • Co to za mechanizm i co powinno się o nim wiedzieć w procesie sprzedaży i zakupu
  • Jakich towarów i usług dotyczą szczególne zasady rozliczana sprzedaży i zakupu
  • Obowiązki wynikające z MPP dotyczące fakturowania –kogo obciążają?
  • Dotkliwe sankcje i kary dla nieprzestrzegania zasad MPP i prawidłowego fakturowania
 5. PARAGONY FISKALNE UZNANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE 2021 – co powinni wiedzieć sprzedawcy i kupujący
  • Problematyka dokonywania sprzedaży i zakupów – NA CO UWAŻAĆ?
  • Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy i faktura uproszczona – istota.
  • Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego
  • Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych
  • Numer faktury na paragonie z NIP do kwoty 450 zł.
  • Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP.
  • Korekta faktury uproszczonej
 6. Porównanie transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznej – podobieństwa i różnice w rozliczaniu VAT oraz analiza największych błędów podatnika jako przestroga przed karami
  • WDT, eksport towarów, świadczenie poza terytorium kraju – wybrane zagadnienia
   • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
   • termin rozliczenia podatku naliczonego
   • termin rozliczenia podatku należnego
   • kurs waluty do rozliczeń VAT
   • zaliczki w transakcjach zakupowych
   • rozliczanie w JPK i VAT-UE
  • WNT, import towarów i usług, dostawy poza terytorium kraju – – wybrane zagadnienia
   • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
   • termin rozliczenia podatku naliczonego
   • termin rozliczenia podatku należnego
   • kurs waluty do rozliczeń VAT
   • zaliczki w transakcjach zakupowych
   • rozliczanie w JPK i VAT-UE
 7. KARY ZA BŁĘDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKÓW
  • Sankcje VAT 30% I 100%
  • Kary porządkowe w tym 500 zł za każdy błąd – okoliczności i sposoby nakładania sankcji
  • Kary z kodeksu karnego skarbowego dla poszczególnych funkcji i pracowników
  • Odpowiedzialność zarządu a kary w VAT
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119