Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
24-25.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
24.01.2022
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
800,00 zł - cena podstawowa
760,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Termin kursu:

 • 8 – 9 grudnia 2021 roku,
 • 24 – 25 stycznia 2021 roku,
 • 28 lutego – 1 marca 2022 roku.
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Przypomnienie ogólnych regulacji dotyczących czasu pracy:
  • pojęcia związane z czasem pracy w praktyce:
   • pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
   • kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych,
   • praca zmianowa,
   • pojęcie doby,
   • pojęcie tygodnia,
   • norma a wymiar czasu pracy,
   • norma dobowa,
   • norma tygodniowa,
   • system czasu pracy a wymiar czasu pracy,
  • metoda obliczania wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy:
   • nieobecności usprawiedliwione,
   • nieobecności nieusprawiedliwione,
   • układ kalendarza a dłuższe okresy rozliczeniowe,
  • okresy odpoczynku w praktyce:
   • dobowy okres odpoczynku,
   • tygodniowy okres odpoczynku,
   • równoważny okres odpoczynku,
   • odpoczynek a podróż służbowa.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy:
  • system podstawowy,
  • system zadaniowego czasu pracy,
  • systemy równoważnego czasu pracy,
  • praca w ruchu ciągłym,
  • system pracy weekendowej,
  • system skróconego tygodnia pracy,
  • „ruchomy rozkład czasu pracy”,
  • indywidualny rozkład czasu pracy a system czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych – najważniejsze informacje:
  • godziny nadliczbowe – kiedy dodatek 50% a kiedy 100%,
  • godziny nadliczbowe a ryczałt,
  • praca w dniu wolnym,
  • praca w niedzielę i święta,
  • praca w nocy,
  • czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 4. Tworzenie rozkładów czasu pracy (harmonogramów/grafików czasu pracy) i zasady wprowadzania w nich zmian – a rozliczenie pracy pracowników:
  • okres rozliczeniowy i jego wpływ na rozkład czasu pracy,
  • zasada pięciodniowego tygodnia pracy w rozkładzie czasu pracy,
  • przykładowe rozkłady czasu pracy w różnych systemach czasu pracy,
  • zmiany w rozkładzie czasu pracy z uwagi na potrzeby pracodawcy,
  • zmiany w rozkładzie czasu pracy spowodowane absencją pracownika,
  • plan pracy wg rozkładu czasu pracy a faktyczne godziny pracy – jak to analizować i co rozliczać?
 5. Ewidencja czasu pracy w praktyce – po nowelizacji przepisów:
  • obowiązki pracodawcy i ich problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy,
  • jak pokazać godziny nadliczbowe, a jak nieobecność?
  • co w przypadku naruszenia doby pracowniczej?
  • ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – jak to ewidencjonować i analizować?
  • godziny nadliczbowe i praca ponad wymiar czasu pracy pracowników nie pełnoetatowych,
  • czy musimy prowadzić ewidencję dla wszystkich pracowników czy tylko dla wybranych grup?
 6. Czas pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz interpretacjach PIP i MRPiPS:
  • odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych,
  • udzielanie czasu wolnego,
  • zapewnianie przerw dobowego i tygodniowego odpoczynku,
  • udzielanie urlopów i zwolnień od pracy,
  • godziny nadliczbowe pracownika i kierownika,
  • dyżury pracownicze a czas pracy.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119