Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
09-10.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
09.12.2021
Wykładowca:
Cur Joanna

Opłata:
800,00 zł - cena podstawowa
760,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Joanna Cur – wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Kodeksowe definicje czasu pracy:
  • Od kiedy liczy się czas pracy,
  • Podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy – doba pracownicza, tydzień, norma, wymiar, okres rozliczeniowy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy,
 2. Planowanie czasu pracy:
  • Ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników,
  • Jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy,
  • W jaki sposób dokonać zmiany okresu rozliczeniowego w firmie, zasady zmiany podczas pandemii,
  • Systemy czasu pracy,
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy – zasady stosowania, wyjątki, stosowanie podczas pandemii,
  • Kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy,
  • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy,
  • Zasady stosowania ruchomego czasu pracy,
 3. Czas pracy osób niepełnosprawnych:
  • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych,
  • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy,
  • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia – czy to jeszcze „normalna” praca czy już nadgodzina,
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy,
  • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 4. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:
  • Jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia,
  • Jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy,
  • Czy czas przejazdów to czas pracy,
  • Kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia w godzinami nadliczbowymi,
  • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej,
  • Jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową,
 5. Dyżur – co to takiego, jak rozliczać:
  • Dyżur w zakładzie pracy, a dyżur pełniony w domu,
  • Praca podczas dyżuru,
  • Jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru,
 6. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej:
  • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych,
  • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy,
  • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy,
  • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • Godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej,
  • Rekompensata pracy w sobotę,
  • Rekompensata pracy w niedziele i święta,
  • Rekompensowanie pracy w porze nocnej,
 7. Czas pracy niepełnoetatowców:
  • Czy to dopełnienie czy już nadgodzina,
  • W jaki sposób dokonywać zapisów o dopełnieniu w umowie o pracę,
  • Ćwiczenia,
 8. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:
  • Forma prowadzenia – czy można prowadzić elektronicznie, jeśli akta osobowe są prowadzone w formie papierowej,
  • Jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy,
  • Okresy przechowywania ewidencji czasu pracy,
 9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119