Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
23.04.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.04.2021
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata:
320,00 zł - cena podstawowa
304,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Spółki komandytowe jako podatnicy CIT w tym:
  • zasady wejścia zmian w życie,
  • obowiązki w zakresie rachunkowości związane z uzyskaniem statusu podatnika CIT,
  • opodatkowanie spółki komandytowej, czyli zasady sukcesji rozliczeń i amortyzacji, korzystanie z ulg i odliczeń po uzyskaniu statusu podatnika CIT i inne problemy
  • stawka CIT dla spółki komandytowej
  • skutki wypłaty zysku ze spółki komandytowej – wykonanie przez spółkę komandytową obowiązków płatnika z uwzględnieniem zróżnicowania zasad wobec komplementariusza i komandytariusza
  • wypłata zysku zatrzymanego na kapitałach zapasowych
  • rozliczenie start podatkowych z lat poprzednich od przychodów wspólników
  • zasady amortyzacji,
  • wpływ zmiany zasad opodatkowania na inne zdarzenia, m.in.– podatek od przychodów z budynków, danina solidarnościowa, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, likwidacja spółki.
 2. Spółki jawne jako podatnicy CIT, w tym:
  • które spółki jawne staną się podatnikami CIT,
  • szczególne obowiązki informacyjne i skutki ich naruszenia,
  • zasady opodatkowania spółki i jej wspólników
  • zasady wejścia w życie przepisów
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119