Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
22.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
22.01.2022
Wykładowca:
Rumszus Bożenna

Opłata:
350,00 zł - cena podstawowa
290,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
320,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę po kursach długich
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Bożenna Rumszus – specjalista z zakresu programu EXCEL

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Przetwarzanie oraz redakcja danych osobowych i płacowych pracowników z użyciem wybranych funkcji arkusza EXCEL. Przykłady zastosowania:
  • funkcji tekstowych (w tym funkcji do rozdzielania i łączenia tekstu),
  • funkcji daty i funkcji czasu,
  • funkcji statystycznych w tym funkcji naliczającej średnią arytmetyczną i medianę).
 2. Zastosowanie formuł warunkowych i podsumowywujących w rozliczaniu wynagrodzeń:
  • przykład formuły warunkowej wspomagającej naliczanie i weryfikację wynagrodzeń,
  • przykład formuły warunkowej do prezentacji danych (wyróżnianie kolorem wybranych wyników rozliczenia),
  • przykład komunikatu ostrzegawczego i podpowiedzi.
 3. Raportowanie danych z rozliczenia wynagrodzeń. Przykłady:
  • filtrowania i sortowania danych,
  • łączenia danych – konsolidacji danych cząstkowych w tabeli zbiorczej,
  • konsolidacji danych z sumowaniem danych cząstkowych.
 4. Wykorzystanie tabel przestawnych w raportowaniu danych płacowych ( wynagrodzeń, kosztów uzyskania przychodu, składek przekazywanych do ZUS, zaliczki na PDOF, itp.):
  • ogólne zasady działania tabel przestawnych,
  • przykład grupowania danych w tabeli przestawnej,
  • filtrowanie danych z użyciem fragmentatora,
  • zmiana danych źródłowych w tabeli przestawnej,
  • dynamiczny zakres danych,
  • model danych jako integracja danych z wielu tabel.
 5. Wymiana danych pomiędzy programami: kadrowo-płacowym, PŁATNIK ZUS, a arkuszem EXCEL:
  • przeniesienie danych z programu PŁATNIK ZUS do arkusza EXCEL,
  • zmiana formatu zapisu liczb w danych wczytanych do arkusza EXCEL,
  • zapis danych z arkusza EXCEL do pliku w formacie PDF.
 6. Zastosowanie sum częściowych i funkcji wyszukiwania w analizie danych płacowych.
  • przykład użycia sum częściowych,
  • przykład użycia funkcji: WYSZUKAJ.PIONOWO,
 7. Praca z formułami zagnieżdżonymi:
  • przykład zastosowania funkcji warunkowej,
  • przykład na niestandardowy format liczby,
  • przykład połączenia funkcji warunkowej z funkcją wyszukiwania.
 8. Ochrona danych w arkuszu EXCEL:
  • ukrywanie arkuszy, kolumn i wierszy,
  • zabezpieczenie przed zmianami zawartości wybranych komórek,
  • zabezpieczenie przed zmianami skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 9. Wykorzystanie danych z arkusza EXCEL w korespondencji seryjnej w WORD:
  • wstawianie i edycja pól korespondencji seryjnej,
  • przykład pisma do pracowników z wykorzystaniem korespondencji seryjnej.
 10. Makropolecenie:
  • przykład rejestracji makra,
  • praca z zarejestrowanym makropoleceniem.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119