Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
01.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
01.10.2021
Wykładowca:
Pietruk Łukasz

Opłata:
340,00 zł - cena podstawowa
323,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):

Zmiany wchodzące w życie z dniem 5 października 2021 r.

 1. Kim jest beneficjent rzeczywisty?
 2. Olbrzymie problemy związane z definicją beneficjenta rzeczywistego, jak rozumieć definicję, jakich wskazówek do tej pory udzielały nam organy administracji.
 3. Definicja na gruncie przepisów unijnych
 4. Definicja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 5. Zagadnienia problemowe – wielość podmiotów i powiązania pomiędzy nimi
 6. Zagadnienie podmiotów zależnych
 7. Beneficjent rzeczywisty w poszczególnych podmiotach, w zależności od ich struktury prawnej:
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Spółki osobowe
  • Inne podmioty – stowarzyszenia, fundacje, inne.
 8. Analiza struktury właścicielskiej
 9. Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
 10. Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej
 11. Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
 12. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • rozszerzenie zakresu obowiązywania ustawy o wprowadzenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
  • zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w zakresie działań tej instytucji
  • zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze
  • zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej weryfikacji tożsamości klienta
  • modyfikacja warunków odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • zmiany w zakresie zastosowania środków przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji
  • zmiany w zakresie przesłanek wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • nowe warunki obowiązki stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
  • nowowprowadzone pojęcie działań ograniczających ryzyko
  • nowe zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji
  • dodatkowe wymogi w zakresie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
  • rozszerzenie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych
  • zmiany w zakresie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
  • nowa regulacja ochrony przed podejmowaniem działań o charakterze represyjnym
  • rozszerzenie zakresu obowiązku zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji
  • rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
  • zmiany w zakresie informacji podlegających zgłoszeniu
  • doprecyzowanie biegu terminów na zgłoszenie informacji
  • nowy obowiązek beneficjenta rzeczywistego w zakresie dostarczania dokumentacji
  • rozszerzenie podmiotowe w procedurze zgłoszenia
  • nowe działania w przypadku stwierdzenia rozbieżności
  • postępowanie wyjaśniające
  • obowiązek zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka
  • działalność regulowana
  • obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
  • nowa procedura związana z wpisem
  • rozszerzenie katalogu czynności obwarowanych karą administracyjną
  • zmiany w zakresie możliwości nałożenia kary pieniężnej na spółki i osoby fizyczne
 13. Pytania i dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119