Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
05.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
05.10.2021
Wykładowca:
Zarzycki Marcin

Opłata:
240,00 zł - cena podstawowa
204,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Marcin Zarzycki – adwokat, doradca podatkowy

Program kursu (6 godzin wykładowych):

Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na analizę ryzyka i ocenę klienta oraz udostępnione zostaną wzory procedury AML dostosowanej dla biur rachunkowych.

 1. Ustawa o AML:
  1. Ogólne założenia ustawy.
  2. Definicja prania brudnych pieniędzy.
 2. Zmiany w ustawie o AML od 1 października 2021 r.
 3. Biuro rachunkowe – kiedy biuro rachunkowe spełni definicję instytucji obowiązanej?
 4. Nowe obowiązki biur rachunkowych:
  1. Ocena ryzyka – praktyczne omówienie przeprowadzenia oceny ryzyka oraz czynników, za pomocą których dokonujemy oceny.
  2. Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy należy je stosować?
  3. Zasady szkolenia pracowników biur rachunkowych – czy wszyscy pracownicy biura rachunkowego podlegają obowiązkowemu szkoleniu AML?
  4. Zasady zgłaszania nieprawidłowości – jak wprowadzić odpowiednią procedurę i kto jest zobowiązany do zgłaszania nieprawidłowości?
 5. Obowiązki wynikające z ustawy, a ochrona danych osobowych.
 6. Wewnętrzna procedura AML:
  1. Czy każde biuro rachunkowe ma obowiązek wdrożenia procedury AML?
  2. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedur i nowe obowiązki kadry zarządzającej biura rachunkowego.
  3. Elementy procedury.
  4. Procedura KYC – know your customer, czy biura rachunkowe mają obowiązek jej posiadania oraz jakie elementy powinna zawierać?
  5. Wdrożenie procedury.
 7. Raportowanie do GIIF:
  1. Transakcje podlegające raportowaniu.
  2. Kiedy biuro rachunkowe ma obowiązek złożyć zawiadomienie o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy?
  3. Raportowanie okresowe – czy biura rachunkowe mają w tym zakresie obowiązek?
 8. Zasady kontroli instytucji obowiązanych:
  1. Podmioty uprawnione do kontroli.
 9. Sankcje:
  1. Kary administracyjne.
  2. Kary pieniężne.
  3. Odpowiedzialność karna.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119