Miejsce:
online
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
09.11.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
09.11.2021
Wykładowca:
Zarzycki Marcin

Opłata:
240,00 zł - cena podstawowa
204,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Zachaś-Lewandowska Mirosława – trener, doradcą

Program kursu (6 godzin wykładowych):

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy
 2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:
  • Stosunki gospodarcze
  • Transakcja
  • Transakcja okazjonalna
  • Przeprowadzanie transakcji
 4. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki, w tym:
  • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
  • Ocena stosunków gospodarczych
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
 5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
  • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
  • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
 6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 7. Obowiązek przestrzegania „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
 8. Obowiązek przestrzegania wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
 9. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
 10. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 11. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90
 12. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119