Miejsce:
online
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
25.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
25.02.2022
Wykładowca:
Wilk-Łyś Aneta

Opłata:
200,00 zł - cena podstawowa
190,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś – biegły rewident

Program kursu (4 godziny wykładowe):

 1. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021
  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
  • Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 (reforma referencyjnych stóp procentowych)
  • Zmiany do MSSF 16 „Leasing”- uproszczenie dot. zmian wynikających z umów leasingu w związku z COVID-19
 2. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022
  • Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
  • Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  • Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
  • Roczny program poprawek 2018-2020
 3. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023
  • MSSF 17 ,,Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17
  • Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
  • Wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce
  • Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 4 godziny wykładowe i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119