fbpx


Kursy krótkie prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

9001 logo 9001

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów kursów.

 

ZAPISY NA KURSY

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia
 kursy stacjonarne   /   kursy on-line
prosimy przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie (01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25),
faxem 22 862-52-95 lub e–mailem (szkolenie@skp-ow.com.pl).


O  PIERWSZEŃSTWIE  UCZESTNICTWA  W  KURSIE DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ.


Członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz wspierający (firmy),  którzy co najmniej od dwóch lat należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki oraz firmy zgłaszające więcej niż 5 osób korzystają ze  zniżki  przy odpłatności za kurs.


 
 
Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

RODO (klauzula informacyjna) i Polityka Prywatności

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy niepubliczna placówka oświatowa (nr 116K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).

Zajęcia prowadzone są w Warszawie, m.in.: w salach wykładowych Oddziału Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25 oraz lok. 12, PGNiG przy ul. Kasprzaka 25.
Sale wykładowe są wyposażone w klimatyzację oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

Newsletter


Zostaw nam swój adres e-mail i bądz na bieżąco z naszymi ofertami
Otrzymasz dostęp do spotkania online nt. „Opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek osobowych w 2021 roku – wybrane zagadnienia”, które 27 stycznia 2021 poprowadzi Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

Back to top