fbpx

Kursy długie prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej".

ON-LINE

9001 logo 9001

 

 

Nasza oferta adresowana jest szczególnie do osób, które chcą:

  • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie m.in takich zawodów jak: księgowy, specjalista ds. rachunkowości,
  • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,

 I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)

2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ II)

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ III)

 

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI

4. KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

5. KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ"

6. KURS "SPECJALISTA DS. PODATKÓW"

7. KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"

 

III. KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC

8. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

9. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

10. KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 


Kursy będą realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

  • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
  • 4 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB),
  • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
  • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
  • głośniki/kamera/mikrofon.

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)
wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).
RODO (klauzula informacyjna) i Polityka Prywatności

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy niepubliczna placówka oświatowa (nr 116K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).


  AKREDYTACJE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ulotka202009


ZAPISY NA KURSY

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Biura Oddziału (01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25), faxem (22 862-52-95) lub e – mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


O pierwszeństwie uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy wpłatach indywidualnych istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.


Nie można ze sobą łączyć rabatów z różnych tytułów.

Członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym i członkom wspierającym jest możliwość udzielenia rabatu w odpłatności za szkolenia pod warunkiem, że mają oni zapłacone na bieżąco składki członkowskie za okres minimum dwóch lat.

 

Back to top