fbpx
 

Kursy długie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego

"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
Centrum Edukacji Zawodowej".

KURSY ON - LINE

 

 

Nasza oferta adresowana jest szczególnie do osób, które chcą:

  • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie m.in takich zawodów jak: księgowy, specjalista ds. rachunkowości,
  • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,

 

WAKACYJNA PROMOCJA CEN !!!promocja

Przy zgłoszeniu na kursy do 31 sierpnia 2020 r. obowiązują promocyjne ceny
- szczegóły w opisach poszczególnych kursów.

 


 

I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)

1b. WAKACYJNY KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)

2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ II)

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ III)

 

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI

4. KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

5. KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ"

6. KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"

 

III. KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC

7. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

8. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

9. KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 


Kursy będą realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

  • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
  • 2 GB pamięci RAM,
  • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
  • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
  • głośniki/kamera/mikrofon.

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)
wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).
RODO (klauzula informacyjna) i Polityka Prywatności

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy niepubliczna placówka oświatowa (nr 116K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).


  AKREDYTACJE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY


 Zajęcia prowadzone są w Warszawie, m.in.: w salach wykładowych Oddziału Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25 oraz lok.12, PGNiG przy ul. Kasprzaka 25, Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A, Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskej 8.

Sale wykładowe są wyposażone w klimatyzację oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

ulotka k dlugie 092019


ZAPISY NA KURSY

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Biura Oddziału (01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25),
faxem (22 862-52-95) lub e – mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


O pierwszeństwie uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.


RABATY HANDLOWE

  • dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - 10 %
  • dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - 10 %
  • dla osób kontynuujących naukę na kursach wyższych (nie będących członkami zwyczajnymi, członkami zwyczajnymi – dyplomowanymi księgowymi, członkami wspierającymi) - 5%


Nie można ze sobą łączyć rabatów z różnych tytułów.

Członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym i członkom wspierającym jest możliwość udzielenia rabatu w odpłatności za szkolenia pod warunkiem, że mają oni zapłacone na bieżąco składki członkowskie za okres minimum dwóch lat.

 

Back to top