fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).


Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia rachunkowości podatkowej.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i posiadają określony zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości przynajmniej na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie dochodów osobistych i obowiązki płatników a ujęcie w księgach rachunkowych,
 • podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej w księgach rachunkowych,
 • odroczony podatek dochodowy,
 • podatek od towarów i usług w rachunkowości,
 • podatki kosztowe w księgach rachunkowych.

Program kursu obejmuje 78 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 4  godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Ewelina Bugaj - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości i podatków,
 • Pani Joanna Podkówka-Sędek - wykładowca rachunkowości i podatków,,
 • Pani Wanda Wojas - biegły rewident, wykładowca rachunkowości i podatków,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości i podatków.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

 W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości podatkowej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1 540,00 zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 1 386,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1 463,00 zł).
 
 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon

Back to top