fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do pracy w biurze rachunkowym oraz przygotowanie do zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym.


Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie, są absolwentami kursu na samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości lub osoby posiadające praktykę w pracy w księgowości, które pracują lub zamierzają pracować jako pracownicy biur rachunkowych.

Tematyka kursu obejmuje:

 • zasady i wymagania organizacyjno – prawne świadczenia usług księgowych,
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • płace i ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne,
 • rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego.   

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pani Maria Marek - wykładowca prawa,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pani Renata Mościcka - wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Ewa Skórzewska - specjalista w zakresie płac.
 
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. 

Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego bloku tematycznego objętego egzaminem oraz spełnia jednocześnie warunki określone w § 2 uchwały (zobacz), otrzyma tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”, dokumentowany certyfikatem.

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.470,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.023,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.246,50 zł.)


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top