fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości zarządczej (kod zawodu 241106), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych   oraz posiadają wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości.

Tematyka kursu obejmuje:

  • rachunek kosztów,
  • rachunkowość zarządczą,
  • budżetowe metody zarządzania,
  • finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości zarządczej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 2 230,00 zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2 007,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2 118,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top