fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości zarządczej (kod zawodu 241106), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych   oraz posiadają wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości.

Tematyka kursu obejmuje:

  • rachunek kosztów,
  • rachunkowość zarządczą,
  • budżetowe metody zarządzania,
  • finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
  • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
  • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
  • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
  • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident.

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości zarządczej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.200,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.980,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.090,- zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top