fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia rachunkowości podatkowej.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i posiadają określony zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości przynajmniej na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

 

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie dochodów osobistych i obowiązki płatników a ujęcie w księgach rachunkowych,
 • podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej w księgach rachunkowych,
 • odroczony podatek dochodowy,
 • podatek od towarów i usług w rachunkowości,
 • podatki kosztowe w księgach rachunkowych.


Program kursu obejmuje 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny
egzaminu wewnętrznego.

 

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Ewelina Bugaj - doradca podatkowy,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pani Joanna Podkówka-Sędek - wykładowca z podatków,
 • Pani Wanda Wojas - biegły rewident,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości i podatków.

 

 

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu: 

  

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości podatkowej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.960,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.764,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.862,- zł.)

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top