fbpx

Celem kształcenia na kursie dla specjalistów do spraw podatków jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów proceduralnych, w tym przygotowanie do sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi. Uczestnik tego kursu, po jego ukończeniu, powinien posiąść również wiedzę z zakresu optymalizacji podatkowej oraz samodzielnej oceny ryzyka podatkowego, w tym także  w zakresie odpowiedzialności podatkowej i karno – skarbowej.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie posiadające zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego, które z różnych względów nie zamierzają przystępować do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.


UWAGA! Kurs ten obejmuje wyłącznie wiadomości z zakresu prawa podatkowego i nie obejmuje zagadnień z zakresu rachunkowości.


Tematyka kursu obejmuje:

 • krajowe i unijne źródła i wykładnie prawa podatkowego,
 • materialne prawo podatkowe, w tym: zobowiązania podatkowe, podatek VAT, podatki dochodowe, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny i leśny, podatki lokalne, podatek od gier,
 • międzynarodowe prawo podatkowe,
 • analizę podatkową,
 • prawo karne skarbowe,
 • postępowanie podatkowe,
 • elementy postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • elementy prawa celnego,
 • elementy zarządzania ryzykiem podatkowym z uwzględnieniem planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej.


Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Roman Andrzejewski - wykładowca z zakresu prawa celnego,
 • Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Jarosław Sekita - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego.
 
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu: 

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. podatków z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 4 370,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 3 933,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4 151,50 zł).

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top