Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.


Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Monika Chodoń - wykładowca WSEI,

 • Pani Marta Czupryńska - Kociszewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha - biegły rewident,
 • Pani Henryka Makowska - biegły rewident,
 • Pani Angelika Marciniak - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości,

 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca rachunkowości,

 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości,

 • Pani Małgorzata Białas - Szymańska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Ewa Skórzewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

KURSY WAKACYJNE:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.910,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.719,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.814,50- zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

- rata 1 - 1.000,00 zł.

- rata 2 - 910,00 zł.

 

Back to top