fbpx

Celem kształcenia na kursie „PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik ds. podatków, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227) (kod zawodu 431190). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone  programem nauczania.
W ramach kursu nie są realizowane zagadnienia z zakresu przepisów proceduralnych.

Program kursu nie obejmuje również sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w pionach finansowo - księgowych oraz posiadają podstawowe wiadomości  z zakresu rachunkowości.

 Tematyka kursu obejmuje:

 • ordynację podatkową,
 • elementy prawa karnego skarbowego,
 • podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności gospodarczej,
 • podatek VAT,
 • podatki kosztowe.

W ramach kursu omawiane będą: uregulowania prawne, przykłady liczbowe, sporządzanie deklaracji podatkowych.

Program kursu obejmuje 120 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 4  godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.


Wykładowcami w zależności od grupy będą:

 • Pani Ewelina Bugaj - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Ewa Komorowska - biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Krystyna Raczyńska-Styczek - wykładowca prawa,
 • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy,wykładowca prawa podatkowego.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 
 W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu pracownika ds. podatków wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 
 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 2 500,00 zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2 250,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2 375,00 zł).
 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon

Back to top