fbpx

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Tematyka kursu obejmuje:

  •  ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  •  wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  •  podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

 Wykładowcy:

  • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
  • Pan Grzegorz Tomala - doradca podatkowy,
  • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.800,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.620,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.710,- zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Back to top