fbpx

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Tematyka kursu obejmuje:

  •  ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  •  wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  •  podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

 Wykładowcy:

  • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
  • Pan Grzegorz Tomala - doradca podatkowy,
  • Pani Katarzyna Tomala - doradca podatkowy.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1 830,00 zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia –1 647,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1 738,50 zł).
 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top