Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające  wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
 
Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Cicha - wykładowca SGH,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Zbigniew Grzesikiewicz - biegły rewident,
 • Pani Irena Krupińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Łyżwa - biegły rewident,
 • Pani Henryka Makowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca rachunkowości,
 • Pan Waldemar Molenda - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca SGH.
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu: 

 

KURSY WAKACYJNE


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi
4.220,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 3.798,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.009,- zł.).
 
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech następujących ratach:
- rata 1 - 1.100,00 zł.
- rata 2 - 1.100,00 zł.
- rata 3 - 1.020,00 zł.
- rata 4 - 1.000,00 zł.

Back to top