fbpx
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową, 
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
 
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
 
Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Ewelin Bugaj - doradca podatkowy,
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident,
 • Pan Tadeusz Gorycki - biegły rewident,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident,
 • Pani Magdalena Maksymiuk - biegły rewident,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident,
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident,
 • Pan Marcin Świerżewski - radca prawny,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident,
 • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident,
 • Pani Justyna Beata Zakrzewska - biegły rewident.
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu: 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 
 
Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
 

PROMOCJA WAKACYJNA
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2020 r. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 4 500,00

(dla członków Stowarzyszenia – 4 050,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4 275,00 zł).
 
 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 4 550,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 4 095,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4 322,50 zł).

 
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.
 
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Back to top