Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz znające rachunkowość i zagadnienia pokrewne na poziomie oczekiwanym od samodzielnego księgowego (bilansisty) – specjalisty ds. rachunkowości.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy przygotowującej do egzaminów przedmiotowych, których zakres określony został w art. 9 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i w uchwale nr 2633/49a/2014 Polskiej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów.

Kolejność realizacji poszczególnych segmentów kursu dostosowana jest do terminarza sesji egzaminacyjnych.

Tematyka kursu podzielona jest na dziesięć kursów, z których uczestnicy szkolenia mogą korzystać wg własnego wyboru. Tematyka ta będzie dostosowana do wymagań kwalifikacyjnych określonych przez stosowne organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 1. Teoria i zasady rachunkowości – program kursu obejmuje 52 godziny dydaktyczne, koszt uczestnictwa wynosi 1.500,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.350,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 1.425,- zł). 
  Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 1 czerwca 2019 r. (zakończenie 14 lipca 2019 r.)

 2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna – program kursu obejmuje 48 godzin dydaktycznych, koszt uczestnictwa wynosi 1.500,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.350,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 1.425,- zł).
  Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 27 lipca 2019 r. (zakończenie 25 sierpnia 2019 r.)

 3. Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą – program kursu obejmuje 56 godzin dydaktycznych, koszt uczestnictwa wynosi 1.500,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.350,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 1.425,- zł).
 4. Prawo podatkowe cz. I – program kursu obejmuje 52 godziny dydaktyczne, koszt uczestnictwa wynosi 1.500,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.350,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 1.425,- zł).
 5. Finanse – program kursu obejmuje 84 godziny dydaktyczne, koszt uczestnictwa wynosi 2.200,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.980,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 2.090,- zł).
 6. Rachunkowość finansowa – program kursu obejmuje 108 godzin dydaktycznych, koszt uczestnictwa wynosi 2.600,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 2.340,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 2.470,- zł).
 7. Prawo podatkowe cz. II – program kursu obejmuje 52 godziny dydaktyczne, koszt uczestnictwa wynosi 1.500,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.350,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 1.425,- zł).
 8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – program kursu obejmuje 48 godzin dydaktycznych, koszt uczestnictwa wynosi 1.500,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.350,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 1.425,- zł).
 9. Sprawozdania finansowe i ich analiza – program kursu obejmuje 92 godziny dydaktyczne, koszt uczestnictwa wynosi 2.370,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia 2.133,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 2.251,50 zł).
 10. Rewizja finansowa – program kursu obejmuje 68 godzin dydaktycznych, koszt uczestnictwa wynosi 2.030,- zł od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 1.827,- zł, dla osób kontynuujących naukę nie będących członkami Stowarzyszenia – 1.928,50 zł).

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

Back to top