fbpx

Uprzejmie informujemy, że Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce certyfikował usługi szkoleniowe.


Certyfikacja oznacza, że Oddział Okręgowy w Warszawie stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, co zostało potwierdzone podczas badania auditowego. Oddział Okręgowy w Warszawie pracuje od wielu lat nad podnoszeniem jakości oferowanych usług szkoleniowych, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów. Wyrazem tego jest certyfikat jakości przyznany przez firmę POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI.


Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 stanowi istotny wyróżnik oferty rynkowej. Wprowadzone wymagania normy znacznie poprawiają  efektywność działania Oddziału przez ciągłe doskonalenie procesów, stosowanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz pełniejszą identyfikację potrzeb klientów.

 

iso 1  iso 2 

 

 

 
 iso en 1  iso en 2

Back to top