fbpx

AKREDYTACJE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 
Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2016 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymał akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Płockiej 17 lok. 25, przy ul. Płockiej 17 lok. 12, przy ul. Kasprzaka 25, przy ul. Wolność 7C, przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A oraz przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie, kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (pobierz akredytację oraz zmiana w roku 2017):
 1. Kurs podstaw rachunkowości
 2. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości
 3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
 4. Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych
 5. Kurs dla specjalistów ds. rachunkowości podatkowej
 6. Kurs dla specjalistów ds. rachunkowości zarządczej
 7. Kurs "Specjalista ds. podatków"
 8. Kurs "Specjalista ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych"
 9. Kurs "MSR-y - MSSF-y od podstaw"
 10. Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"
 11. Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych
 12. Kurs "Kadry i płace w praktyce"
 13. Kurs "Specjalista ds. płac - kurs dla zaawansowanych"
 14. Kurs "Specjalista ds. kadr - kurs dla zaawansowanych"
 15. Kurs "Książka przychodów i rozchodów - praktyczne ujęcie od podstaw"
 16. Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych

        Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 45 z dnia 13 kwietnia 2006 roku Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce otrzymał akredytację na prowadzone kursy w zakresie: biegli rewidenci. Decyzja ta została wydana na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, po dokonaniu oceny działalności placówki przez zespół akredytacyjny powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - zobacz wraz ze zmianami (w roku 2010, 2012, 2014, 2015, 2017).

Back to top