Newsletter

Zapisz się na listę mailingową, aby otrzymywać informacje o szkoleniach i kursach.

Facebook

dk

baner_03

baner_02

  DK

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

 

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

 

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Monika Chodoń - wykładowca WSEI

 • Pani Marta Czupryńska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Katarzyna Gromek - wykładowca rachunkowości

 • Pani Henryka Makowska - biegły rewident
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości

 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca SKwP

 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości

 • Pani Ewa Skórzewska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca SGH

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia Planowani wykładowcy wiodący
poniedziałki i środy
w godzinach 17:00 - 20:15
(2 x 4 godziny wykładowe)
od 3 października 2016 roku
do 19 grudnia 2016 roku
Zapisy on-line
p. Katarzyna Zasiewska
wtorki i czwartki
w godzinach 9:00 - 16:00
(2 x 8 godzin wykładowych)
od 25 października 2016 roku
do 8 grudnia 2016 roku
Zapisy on-line
p. Monika Chodoń
wtorki i czwartki
w godzinach 17:00 - 20:15
(2 x 4 godziny wykładowe)
od 29 listopada 2016 roku
do 10 marca 2016 roku
Zapisy on-line
p. Monika Chodoń
soboty
w godzinach 9.00 - 16.00
(3 soboty w miesiącu)
od 24 września 2016 roku
do 28 stycznia 2017 roku
Terminy zajęć
Zapisy on-line
p. Maria Rasińska
soboty i niedziele
w godzinach 9.00 - 16.00
(2 weekendy w miesiącu)
od 24 września 2016 roku
do 17 grudnia 2016 roku
Terminy zajęć
BRAK MIEJSC
p. Katarzyna Zasiewska
soboty i niedziele
w godzinach 9.00 - 16.00
(2 weekendy w miesiącu)
od 22 października 2016 roku
do 28 stycznia 2017 roku
Zapisy on-line
p. Monika Chodoń
 

ZAPRASZAMY NA KURSY WAKACYJNEZOBACZ

Pozostałe planowane terminy kursów:

 • soboty - planowany termin rozpoczęcia: 5 listopada 2016 roku - wykładowca wiodący: Pani Wiesława Moczydłowska
 • soboty i niedziele - planowany termin rozpoczęcia: 26 listopada 2016 roku - wykładowca wiodący: Pani Agata Matyjasek
 • soboty i niedziele - planowany termin rozpoczęcia: 17 grudnia 2016 roku - wykładowca wiodący: Pani Marta Czupryńska


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Zainteresowani uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z użytkowania programów finansowo-księgowych firmy Sage.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.910,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.719,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.814,50- zł.).

 

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2016 roku wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.860,- zł.  
(dla członków Stowarzyszenia – 1.674,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.767,- zł.)

Karta zgłoszenia - do 31 sierpnia 2016 roku - pobierz


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

- rata 1 - 1.000,00 zł.

- rata 2 - 910,00 zł.


Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

p. M. Rasińska