Newsletter

Zapisz się na listę mailingową, aby otrzymywać informacje o szkoleniach i kursach.

NOWA ULOTKA !!!

ulotka_2015

KARTA ZGŁOSZENIA

Facebook

dk

baner_03

baner_02

  DK

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

 

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

 

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Monika Chodoń - wykładowca WSEI

 • Pani Katarzyna Gromek - wykładowca rachunkowości

 • Pani Henryka Makowska - biegły rewident
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości

 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca SKwP

 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości

 • Pani Ewa Skórzewska- wykładowca rachunkowości
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca SGH

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia Planowani wykładowcy wiodący
soboty
w godzinach 9.00 - 16.00
(3 soboty w miesiącu)
z przerwą wakacyjną
od 18 czerwca 2016 roku
do 22 października 2016 roku
Terminy zajęć
Zapisy on-line
p. Monika Chodoń
 

ZAPRASZAMY NA KURSY WAKACYJNEZOBACZ


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Zainteresowani uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z użytkowania programów finansowo-księgowych firmy Sage.


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.910,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.719,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.814,50- zł.).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

- rata 1 - 1.000,00 zł.

- rata 2 - 910,00 zł.


Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

p. M. Rasińska