KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

 

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Monika Chodoń - wykładowca WSEI

 • Pan Radosław Gasza - wykładowca rachunkowości
 • Pani Barbara Kęsik - biegły rewident

 • Pani Henryka Makowska - biegły rewident
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości

 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca SKwP

 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości

 • Pani Ewa Skórzewska - Garwoła - wykładowca rachunkowości
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca SGH

 

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć
(opcje do wyboru):
Planowany termin
rozpoczęcia i zakończenia zajęć
Planowani wykładowcy wiodący
poniedziałki i środy
w godzinach 9:00 - 16:00
od 25 maja 2015 roku
do 5 lipca 2015 roku

p. Wiesława Moczydłowska
soboty i niedziele
w godzinach 9.00 - 16.00
(2 weekendy w miesiącu)
od 9 maja 2015 roku
do 5 lipca 2015 roku
Terminy zajęć
BRAK MIEJSC
p. Wiesława Moczyłowska
 

Zapraszamy na kursy wakacyjne - zobacz


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.900,- zł.  
(dla członków Stowarzyszenia – 1.710,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.805,- zł.).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

- rata 1 - 1.000,00 zł.

- rata 2 - 900,00 zł.


Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

p. M. Rasińska