KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczetników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

 

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

 

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.


Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Monika Chodoń - wykładowca WSEI

 • Pani Henryka Makowska - biegły rewident
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości

 • Pani Wiesława Moczydłowska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Beata Molenda - Zaleska - wykładowca SKwP

 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości

 • Pani Ewa Skórzewska - Garwoła - wykładowca rachunkowości
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca SGH

 

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć
(opcje do wyboru):
Planowany termin
rozpoczęcia i zakończenia zajęć
Planowani wykładowcy wiodący
poniedziałki i środy
w godzinach 17:00 - 20:15
(2 x 4 godziny wykładowe)
od 5 października 2015 roku
do 8 stycznia 2016 roku
Zapisy on-line
p. Katarzyna Zasiewska
wtorki i czwartki
w godzinach 9:00 - 16:00
(2 x 8 godzin wykładowych)
od 27 października 2015 roku
do 9 grudnia 2015 roku
Zapisy on-line
p. Monika Chodoń
wtorki i czwartki
w godzinach 17:00 - 20:15
(2 x 4 godziny wykładowe)
od 26 listopada 2015 roku
do 26 lutego 2016 roku
Zapisy on-line
p. Monika Chodoń
soboty
w godzinach 9.00 - 16.00
(3 soboty w miesiącu)
od 19 września 2015 roku
do 23 stycznia 2016 roku
Terminy zajęć
BRAK MIEJSC
p. Maria Rasińska
soboty
w godzinach 9.00 - 16.00
(3 soboty w miesiącu)
od 14 listopada 2015 roku
do 27 lutego 2016 roku
Zapisy on-line
p. Wiesława Moczydłowska
soboty i niedziele
w godzinach 9.00 - 16.00
(2 weekendy w miesiącu)
od 26 września 2015 roku
do 19 grudnia 2015 roku
Terminy zajęć
BRAK MIEJSC
p. Katarzyna Zasiewska
soboty i niedziele
w godzinach 9.00 - 16.00
(2 weekendy w miesiącu)
od 24 października 2015 roku
do 23 stycznia 2016 roku
Terminy zajęć
Zapisy on-line
p. Monika Chodoń
 
Pozostałe planowane terminy rozpoczęcia kursów:
 • soboty i niedziele - termin rozpoczęcia: 21 listopada 2015 roku, wykładowca wiodący: p. Agata Matyjasek
 • soboty i niedziele - termin rozpoczęcia: 12 grudnia 2015 roku, wykładowca wiodący: p. Ewa Skórzewska
 


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.910,- zł.  
(dla członków Stowarzyszenia – 1.719,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.814,50- zł.).


Przy zgłoszeniu do 31  sierpnia 2015 roku
koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.860,- zł.  (dla członków Stowarzyszenia – 1.674,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.767,- zł.)

Karta zgłoszenia - pobierz


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

- rata 1 - 1.000,00 zł.

- rata 2 - 910,00 zł.


Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

p. M. Rasińska