Newsletter

Zapisz się na listę mailingową, aby otrzymywać informacje o szkoleniach i kursach.

 

ulotka_2015

KARTA ZGŁOSZENIA
KURSY KRÓTKIE      BILANS

Facebook

dk

baner_03

baner_02

  DK

 

logo

iso_ZC_PCA_9001

 

 

Kursy długie prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

 Ofertę naszą adresujemy szczególnie do osób, które chcą:

  • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie zawodów m.in.: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. wynagrodzeń, doradca podatkowy,
  • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,
  • uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego,
  • uzyskać tytuł zawodowy certyfikowanego eksperta usług księgowych,
  • przygotować się do egzaminów państwowych na doradcę podatkowego oraz na biegłego rewidenta.

 


 

I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)

2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) - specjalistów ds. rachunkowości (STOPIEŃ II)

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ III)

4. KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ IV)

 

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI

5. KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

6. KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ"

7. KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ"

8. KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ"

9. KURS "SPECJALISTA DS. PODATKÓW"

10. KURS  „SPECJALISTA DS. USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH”

11. KURS „MSR-Y I MSSF-Y OD PODSTAW”

12. KURS „MSR-Y I MSSF-Y DLA ZAAWANSOWANYCH”

13. KURS "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"

14. KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

 

III. KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC

15. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

16. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

17. KURS "SPECJALISTA DS. KADR – KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 

IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

18. KURS "KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - PRAKTYCZNE UJĘCIE OD PODSTAW"

 

 V. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

19. KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH

20. KURS DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓWDziałalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego pod nazwą:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej (pobierz)
wraz z załacznikami (załącznik nr 1 , załącznik nr 2, załącznik nr 3 , załącznik nr 4)


KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy niepubliczna placówka oświatowa (nr 116K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).

  AKREDYTACJE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 Zajęcia prowadzone są w Warszawie m.in.: w salach wykładowych Oddziału Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 25 oraz lok.12, PGNiG przy ul. Kasprzaka 25. Sale wykładowe są wyposażone w klimatyzacje oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Biura Oddziału (01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25), faxem (0 22 862-52-95) lub e – mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 Opłaty za poszczególne kursy należy wpłacać na nasze konto:
PKO Bank Polski S.A.
Nr 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych


O pierwszeństwie uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy wpłatach indywidualnych istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia (osoby fizyczne), którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki, osoby kontynuujące naukę na kursach wyższych organizowanych przez nasz Oddział oraz firmy zgłaszające więcej niż 3 osoby  korzystają ze zniżki przy odpłatności za kursy.